Brukernavn:
Passord:
Har du spørsmål til søknad om økonomisk støtte? Send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no eller ring på telefon 21 49 49 21

Brukerregistrering

Økonomisk støtte

Når du søker økonomisk støtte fra Kreftforeningen, vil vi samle inn og lagre personopplysninger om deg. Med personopplysninger menes opplysninger om deg som søker, deriblant helseforhold, økonomiske forhold og om hva det søkes støtte til.

Vilkåret for utbetaling av økonomisk støtte er at søkerne må være kreftsyk / har vært kreftsyk, eller pårørende til kreftpasient. Derfor ber vi også om relevante helseopplysninger. Alle personopplysninger blir behandlet konfidensielt og vil bli slettet i henhold til bestemmelsene i bokføringsloven/annen relevant lovgivning. Dine personopplysninger vil bli lagret så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. For eksempel er vi etter bokføringsloven pliktig til å lagre informasjon om utbetalinger i 5 år.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, rette opp, slette, klage eller eventuelt trekke tilbake ditt samtykke om personopplysningene vi behandler om deg. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte Kreftforeningen på tlf. 21 49 49 21 eller i brev til Kreftforeningen, postboks 4 sentrum, 0101 Oslo.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon om personvern vil alltid finnes lett tilgjengelig på www.kreftforeningen.no

Samtykke

Ved å registrere deg som bruker samtykker du at Kreftforeningen lagrer dine personopplysninger for å kunne behandle din søknad om økonomisk støtte.

Kontodetaljer
Brukernavn * 
Passordet må minst inneholde 6 bokstaver og 2 tall
Passord * 
Gjenta passord * 
Personlig informasjon
Fornavn * 
Mellomnavn  
Etternavn * 
Fødselsdato * 
  [dd.mm.åååå]
Kjønn * 
Adresse
Gate * 
Postnummer * 
Sted * 
Fylke * 
Elektronisk
E-post * 
Gjenta e-post * 
Telefonnummer

Kreftforeningen benytter e-post som primære kommunikasjonskanal med våre søkere. Vi vil kun unntaksvis ta kontakt pr telefon dersom henvendelsen haster.

Du vil også trenge mobilnummeret ditt for å kunne logge på portalen.

Fasttelefon  
Jobbtelefon  
Mobiltelefon * 
Sikkerhetstest
Skriv inn tegnene du ser nedenfor. Dersom du fyller ut feil, vil du få opp et nytt bilde.
Sikkerhetstest *