Brukernavn:
Passord:
Har du spørsmål til søknad om økonomisk støtte? Send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no eller ring på telefon 21 49 49 21

Søknad om økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende

Økonomisk støtte fra Kreftforeningen - hvem kan søke
Beskrivelse av tilskuddsordning
Kreftforeningen gir økonomisk støtte til kreftpasienter og pårørende som har økonomiske vanskeligheter på grunn av sykdom og behandling. Det er 6 millioner kroner til utdeling i 2020. Mesteparten av midlene til ordningen med Økonomisk støtte kommer fra Kreftforeningen. Resten er legater og gaver, Du kan lese mer om disse på våre nettsider.

Søknadsfrist
Den 10. i hver måned. Du får svar ca. 25. i samme måned. Eventuell bevilgning vil være på din konto et par dager etter. På grunn av påske og hellige dager i mai er søknadsfrist i april og mai den 6. Utbetaling vil skje ca 25. i april og mai. I forbindelse med ferieavvikling i juli er søknadsfrist for denne måneden 3.juli. Utbetaling vil skje cirka 10.juli. Før jul i 2020 er fristen den 10. desember for å få utbetaling ca 18. desember.
Hvem kan få støtte?

  • Kreftpasienter og pårørende kan søke

  • Kreftpasienten må enten være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger. I helt spesielle tilfeller gis det støtte til etterlatte, og da særlig hvis det er mindreårige barn i husstanden. Det gis ikke støtte til behandling i utlandet

  • Søkeren må være i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av kreft og behandling

Støtten kan gå til

  • Et bidrag for å lette den økonomisk vanskelige situasjonen

  • Strakshjelp i en overgangssituasjon ( økte utgifter og /eller inntektstap)

  • Utgifter som ikke dekkes av det offentlige

  • Rehabilitering eller rekreasjon /velferdstiltak for hele familien


Økonomisk støtte er behovsprøvd.Beløpene varierer fra 3000-20000 kr. avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. Støtten er ment som et bidrag og dekker ikke nødvendigvis hele formålet det søkes til. Støtten er en engangsbevilgning, men det kan i helt spesielle tilfelle gis støtte pånytt.


Støtten skal komme i tillegg til - og ikke i stedet for offentlige ytelser.
Beløpet er, fra og med 2016, ikke skattepliktig og skal ikke tas med i selvangivelsen. Kreftforeningen har heller ikke oppgaveplikt.


Ha klar følgende dokumentasjon:

  • siste lønnslipp eller utbetalingsslipp fra NAV for alle i husstand over 18 år med inntekt

  • siste skattemelding eller utskrift av grunnlag for skatt (ligningsutskrift) for alle i husstand over 18 år

  • legeerklæring, journalnotat eller andre legedokumentasjon av diagnose
Tips! Dersom du ikke har skanner, kan du ta bilder av dokumenter for å legge dem inn som vedlegg. Pass bare på at tekst er synlig.
Spørsmål
Spørsmål eller problemer med innlogging i søknadsportalen eller utfylling av søknadsskjema kan rettes til rådgiver, Beatrice Mutale Skagestad, telefon 907 27 341, mellom kl.10 00 og kl.14 00, eller send e-post til rettigheter@kreftforeningen.no.